ดอกคาร์เนชั่น

Standard

พระแม่มารีกับดอกคาร์เนชั่น หรือ พระแม่มารีกับแจกัน หรือ พระแม่มารีกับพระบุตร (อังกฤษ: Madonna of the Carnation หรือ Madonna with vase หรือ Madonna with child) เป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่เขียนโดยเลโอนาร์โด ดา วินชีจิตรกรสมัยเรอเนซองส์คนสำคัญชาวอิตาลีที่ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดิม[1], มิวนิคในประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1889 หลังจากอยู่ในมือผู้สะสมส่วนบุคคล

ดา วินชี เขียน “พระแม่มารีกับดอกคาร์เนชั่น” ราวระหว่างปี ค.ศ. 1478 ถึงปี ค.ศ. 1480 ซึ่งเป็นสมัยเรอเนซองส์ตอนต้น ใจกลางภาพเป็นพระแม่มารีและพระบุตรบนพระเพลา มารีทรงแต่งองค์ด้วยเครื่องทรงที่หรูหราและทรงสวมอัญมณี ในพระหัตถ์ซ้ายทรงถือดอกคาร์เนชั่นซึ่งตีความหมายว่าเป็นสัญลักษณ์ของการหายจากความเจ็บป่วย พระพักตร์ของพระองค์ฉายด้วยแสงที่สว่างกว่าส่วนอื่นๆ ของภาพเช่นดอกคาร์เนชั่นที่บังอยู่ในเงา พระบุตรทรงแหงนมองมาทางพระพักตร์พระมารดาขณะที่พระมารดาทรงมองสวนลงมาแต่มิได้ทรงสบพระเนตรกัน ตัวแบบนั่งอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างสองบานสองข้าง

เดิมเชื่อกันว่าเป็นภาพที่เขียนโดยอันดรีย เดล เวอร์โรชชิโอแต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะตกลงกันว่าเป็นงานของดา วินชี

พระแม่มารีและพระบุตรเป็นหัวเรื่องของศิลปะคริสต์ศาสนาที่นิยมเขียนกันในยุคกลาง ภาพเขียนนี้เป็นภาพเดียวของเลโอนาร์โด ดา วินชีที่ตั้งแสดงอย่างถาวรในประเทศเยอรมนี

(Carnation)

ดอกคาร์เนชั่นเป็นไม้ตัดดอกยอดนิยมชนิดหนึ่ง มีทั้งชนิดดอกเดี่ยวแบบสแตนดาร์ด และดอกช่อแบบสเปรย์ มีหลายสายพันธ์และหลากสีสัน ทั้งสีขาว, สีเหลือง, สีชมพู, สีส้ม, สีแดง และสีม่วง บางพันธุ์ก็มีสีมากกว่าหนึ่งสีในดอกเดียวกัน และบางพันธุ์ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย ถึงแม้คาร์เนชั่นจะมีกลีบดอกแบบบางแต่บานทนสามารถปลูกเป็นไม้ตัดดอกได้ดีในที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ออกดอกตลอดปีและเป็นดอกไม้ที่มีคุณภาพดี
ดอกคาร์เนชั่นเป็นดอกไม้ที่มีความหมายที่ดีและเป็นสิ่งปลอบใจที่สำคัญยิ่งของผู้ป่วยไข้ซึ่งกำลังต้องการกำลังใจอย่างแรงกล้า ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน ความกล้าหาญ ความประณีตและความสบายใจ คือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าดอกไม้กลีบหยักย่น แต่อ่อนนุ่มชนิดนี้ ช่อคาร์เนชั่นวันเกิดจะสวยสะดุดตา เมื่อรวมอยู่เป็นช่อโดยมีใบเฟิร์นประดับแซม หากเป็นช่อคาร์เนชั่นวันเกิดสำหรับคุณหนู อย่าลืมแถมเมล็ดคาร์เนชั่นไปด้วยเพราะด้วยคุณสมบัติเพาะง่ายโตเร็วจะทำให้สวนสวยสดชื่นอีกครั้งด้วยคาร์เนชั่นหลากสีหลังจากวันเกิดครั้งนี้ไม่นานนัก

ความหมายของดอกคาร์เนชั่น

ดอกคาร์เนชั่นมีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ และคาร์เนชั่นที่นำเข้าส่วนใหญ่มักจะปลูกในเรือนกระจกทั้งสิ้น ใช้ทำเป็นไม้ตัดดอกได้เป็นอย่างดี ให้จำนวนดอกต่อต้นนับเป็นที่ 2 รองจากกุหลาบ การปลูกคาร์เนชั่นแต่ละครั้งอาจจะอยู่ได้เพียงฤดูเดียวหรือหลายฤดูก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่และการปลูกปฏิบัติรักษา บางแห่งอาจจะปลูกได้เพียงฤดูเดียว บางแห่งอาจจะปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้นานถึง 2 -3 ปี ซึ่งตามปกติแล้วเป็นการปลูกคาร์เนชั่นในเรือนกระจก
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ดอกล้มลุก ลำต้นแตกกิ่งก้าน ใบรูปแถบเรียวยาว สีเขียวเข้มอมฟ้า โคนใบหุ้มข้อโป่งพองเล็กน้อย ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยวและดอกช่อ กลีบรองดอกสีเขียว รูปถ้วย กลีบดอกซ้อนฟู ขอบกลีบหยักเป็นแฉก สีขาว ชมพู เหลือง ส้ม แดง และขลิบขอบสีต่างๆ ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะหยัก ๆ คล้ายฟันเลื่อย กลีบหุ้มดอก มีลักษณะรวมติดกันเป็นกรวยหุ้มกลีบดอกไว้ ดอกมีขนาดตั้งแต่ 1.5 – 3 นิ้ว สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว แดง แดงอมม่วง และอาจจะมี 2 สีในดอกเดียวกัน
การปลูกและการดูแลรักษา
คาร์เนชั่นชอบแสงแดดจัด และอากาศเย็น จากการทดลองพบว่า คาร์เนชั่นจะให้ผลดีที่สุด คือทั้งผลผลิตและคุณภาพของดอก ที่อุณหภูมิกลางคืน 50องศาฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิกลางวัน 55 องศาฟาเรนไฮต์ พื้นที่ที่เหมาะสมน่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือ หรือ จังหวัดนครราชสีมา
 ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้ำดี มีอากาศถ่ายเทดี เนื่องจากคาร์เนชั่นเป็นโรคได้ง่ายมาก ดังนั้นเรื่องความสะอาดของดินจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าเป็นไปได้ควรอบฆ่าเชื้อในดินด้วยไอน้ำ หรือ สารเคมีเช่น Methyl bromide ดินควรเป็นกรดเล็กน้อย pH 6.0-7.0
อีกทั้งดอกคาร์เนชั่นยังเป็นดอกไม้ขายดีเป็น 8 ของประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งยังคงเป็นของขวัญนำโชคสำหรับผู้หญิงอีกด้วย
และตามตำนานของดอกคาร์เนชั่นนี้นั้น ในตำนานของกรีก – โรมัน มักนิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นในงานเทศกาลรื่นเริงแต่ในเวลาต่อมาสัญลักษณ์ของดอกคาร์เนชั่นได้เปลี่ยนไปตามสีสันต่างๆ ของกลีบดอก
สำหรับชาวอเมริกันนั้นจะใช้ดอกคาร์เนชั่นแทนดอกมะลิในวันแม่อีกด้วยซึ่งจะแบ่งการให้ดอกคาร์เน่ชั่นเป็น 2 แบบอันได้แก่
1.ถ้ามารดายังชีวิตอยู่จะมีการประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู
2.ถ้าหากว่ามารดาได้เสียชีวิตไปด้วยจะประดับเป็นดอกคาร์เนชั่นสีขาวแทน
 
 
 
 
 
คาร์เนชั่นสีขาว (White Carnation) เป็นสัญลักษณ์ของความชื่นชมยินดี นิยมใช้ดอกคาร์เนชั่นสีขาวมอบให้ในวาระโอกาสแห่งการแสดงความยินดีต่างๆ
 
 
 
คาร์เนชั่นสีเหลือง (Yellow Carnation) เป็นสัญลักษณ์ของความเหยียดหยาม ถ้ามอบคาร์เนชั่นสีเหลืองให้แก่ผู้ใด แสดงว่าผู้ให้รู้สึกดูหมิ่นดูแคลนผู้รับเป็นอย่างมาก (“ความหยิ่ง” หรือ “ความไว้ตัว”)
 
 
 
คาร์เนชั่นสีแดง (Red Carnation) เป็นสัญลักษณ์ของหัวใจที่แตกสลาย ถ้าได้รับดอกคาร์เนชั่นสีแดงจากผู้ใด แสดงว่าผู้ให้ต้องการบอกว่าถูกผู้รับหักอกจนใจสลายแล้ว (“แด่หัวใจที่น่าสงสารของฉัน” หรือ “หัวใจที่แห้งเหี่ยว”)
 
 
 
 
คาร์เนชั่นลาย เป็นสัญลักษณ์ของคำปฏิเสธ ถ้าถูกใครขอความรัก และอยากตอบปฏิเสธก็จงมอบดอกคาร์เนชั่นลายให้แก่ผู้นั้น
 
 
 
คาร์เนชั่นสีชมพู (Pink Carnation) ดอกคาร์เนชั่นสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของหัวใจรัก ถ้าต้องการสารภาพรักใครก็ควรมอบดอกคาร์เนชั่นสีชมพูให้แก่ใครคนนั้น (ตำราใหม่ แปลว่า “ความรักของผู้หญิง”)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s